stroymash@mail.bg Phone: +359 52 603 664

СОБСТВЕНА МЕХАНИЗАЦИЯ

За нас

ЛИЦЕНЗИРАНА ФИРМА ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТР

СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

Фирма „СТРОЙМАШИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е специализирана фирм

АВТОТРАНСПОРТ

„СТРОЙМАШИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е лицензирана и специализирана фирма за транспортиране на следните товари:

  • Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
  • Дървесен материал, стъкло и пластмаса
  • Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти
  • Биоразградими отпадъци (растителност)
  • Желязо и стомана, смеси от метали 
  • Почва, камъни и изкопани земни маси
  • Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали
  • Смесени отпадъци от строителство и събаряне 
  • Строителни и инертни материали (пясък, чакъл и други)
  • Строителни машини и други тежки и извънгабаритни товари