stroymash@mail.bg Phone: +359 52 603 664

Дейности

 • Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 • Всички отделни видове строително – монтажни работи 
 • Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения
 • Разрушаване на скали и бетони с хидравлични чукове и хидравлична щипка
 • Механизирано извършване на изкопни работи с колесни и верижни багери от всякакъв тип
 • Подравняване на терени и терасиране
 • Изкореняване на дървета и храсти
 • Почистване на терени от строителни отпадъци
 • Транспортиране на земни маси, строителни и биоразградими отпадъци
 • Транспортиране на строителни машини и други извънгабаритни товари с влекач и тежкотонажно ремарке 40 тона
 • Отдаване на багери и самосвали под наем