stroymash@mail.bg Phone: +359 52 603 664

Контакти

О Ф И С
гр. Варна
ул. „Александър Дякович“ №18

Централа:
тел./факс – 052 603 664

Управител:
тел. – 052 632 444
мобилен – 088 68 38 155

Електронни контакти:
stroymash@mail.bg
stroymash@abv.bg
www.facebook.com/stroymash/