stroymash@mail.bg Phone: +359 52 603 664

Разрушаване на сгради и съоръжения