stroymash@mail.bg Phone: +359 52 603 664

Удостоверения и лицензи

  • Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България.
  • Удостоверение за вписване в регистъра на Камарата на строителите в България – първа група, строежи от трета до пета категория.
  • Удостоверение за вписване в регистъра на Камарата на строителите в България – пета група, всички отделни видове СМР.
  • Лиценз за членство в Българска търговско-промишлена палата.
  • Удостоверение за членство в Асоциацията на данъкоплатците в Република България.
  • Лиценз за превоз на товари от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  • Регистрационен документ от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейности по събиране и транспортиране на строителни или биоразградими отпадъци и изкопани земни маси.